Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, μέσω της διδασκαλίας μαθημάτων στο ΤΕΙ Πελοποννήσου. Ειδικότερα στο ΤΕΙ Πελοποννήσου αντιστοιχούν συνολικά 26 θέσεις. Η ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία ενός κατόχου διδακτορικού αποτελεί καίριο στοιχείο αξιολόγησης του ακαδημαϊκού του βιογραφικού, αλλά και στοιχείο που ενισχύει τις αναγκαίες δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει το άτομο αυτό προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διδασκαλίας σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Η προτεινόμενη Δράση προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού και ταυτόχρονα προσδίδει έναν δυναμικό χαρακτήρα στα προγράμματα σπουδών των Ιδρυμάτων.

Η διάρκεια της δράσης αφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, μέσω της διδασκαλίας μαθημάτων στο ΤΕΙ Πελοποννήσου. Ειδικότερα στο ΤΕΙ Πελοποννήσου αντιστοιχούν συνολικά 26 θέσεις.

Η ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία ενός κατόχου διδακτορικού αποτελεί καίριο στοιχείο αξιολόγησης του ακαδημαϊκού του βιογραφικού, αλλά και στοιχείο που ενισχύει τις αναγκαίες δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει το άτομο αυτό προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διδασκαλίας σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Η προτεινόμενη Δράση προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού και ταυτόχρονα προσδίδει έναν δυναμικό χαρακτήρα στα προγράμματα σπουδών των Ιδρυμάτων.

Η διάρκεια της δράσης αφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.