Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΤΕΙ Πελοποννήσου αποτελείται από τα εξής μέλη Ε.Π. του ΤΕΙ Πελοποννήσου:

Πετρόπουλο Π. Δημήτριο, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αντιπρύτανη ΤΕΙ Πελοποννήσου, Πρόεδρος

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών: 

Μπιτσάνη Ευγενία, Καθηγήτρια, μέλος
Καστανιώτη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, αναπληρωματικό μέλος

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής:

Γιακουμάτο Στέφανο, Καθηγητής, μέλος
Μακρή Ηλία, Αναπληρωτής Καθηγητής, αναπληρωματικό μέλος

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Κότσιρα Αναστάσιο, Αναπληρωτή Καθηγητή, μέλος
Δημόπουλο Βασίλειο, Αναπληρωτή Καθηγητή, αναπληρωματικό μέλος

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

Παπαδέλλη Μαρίνα,Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, μέλος
Σπηλιόπουλο Ιωακείμ, Επίκουρος Καθηγητής, αναπληρωματικό μέλος

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.:

Καραγιώργο Γρηγόρη, Αναπληρωτής Καθηγητής, μέλος
Φιλιππόπουλο Παναγιώτη, Επίκουρος Καθηγητής, αναπληρωματικό μέλος

Τμήμα Λογοθεραπείας:

Μαυρέα Κωνσταντίνο, Καθηγητή, μέλος
Μακρή Ηλία, Αναπληρωτής Καθηγητής, αναπληρωματικό μέλος