Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού

Η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού (Ε.Δ.Ε.Λ.) - Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Πελοποννήσου αποτελείται από τα εξής μέλη Ε.Π. του ΤΕΙ Πελοποννήσου:

Γεωργόπουλο Φ. Ευστράτιο, Καθηγητή, Β' Αναπληρωτή Προέδρου ΤΕΙ Πελοποννήσου, Πρόεδρος

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών: 

Κοτσιλιέρη Θεόδωρο, Επίκουρο Καθηγήτή, μέλος
Παπουτσή Ιωάννη, Καθηγητή, αναπληρωματικό μέλος

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής:

Μακρή Ηλία, Αναπληρωτή Καθηγητής, μέλος
Νικολαΐδη Βασίλειο, Επίκουρο Καθηγητής, αναπληρωματικό μέλος

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Κότσιρα Αναστάσιο, Αναπληρωτή Καθηγητή, μέλος
Δημόπουλο Βασίλειο, Αναπληρωτή Καθηγητή, αναπληρωματικό μέλος

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

Ζακυνθινό Γεώργιο, Καθηγητή, μέλος
Σπηλιόπουλο Ιωακείμ, Επίκουρο Καθηγητή, αναπληρωματικό μέλος

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.:

Λιαπέρδο Ιωάννη, Επίκουρο Καθηγητή, μέλος
Φιλιππόπουλο Παναγιώτη, Επίκουρο Καθηγητή, αναπληρωματικό μέλος

Τμήμα Λογοθεραπείας:

Πετρόπουλο Δημήτριο, Αναπληρωτή Καθηγητή, μέλος
Δρούμπαλη Φώτιο, Επίκουρο Καθηγητή, αναπληρωματικό μέλος