Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Πελοποννήσου, έχει σαν διοικητικό εκτελεστικό όργανο την Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού.

Η Γραμματεία έχει σαν σκοπό να:

  • Παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κίνηση του Λογαριασμού.
  • Εκτελεί τις αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης - Επιτροπής Ερευνών.
  • Εισηγείται για θέματα λειτουργίας και ανάπτυξης του Λογαριασμού.
  • Τήρηση Αρχείου έργου Ειδικού Λογαριασμού

 

Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού, αποτελείται από τις εξής μονάδες:

  • Προϊστάμενος Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού: Αλεξανδρόπουλος Φώτιος με αναπληρώτρια την Πρεζεράκου Ελένη.
  • Μονάδα Διοικητικής Μέριμνας (Γραμματεία): Γιαννακοπούλου Ουρανία (υπεύθυνη μονάδας) και Πρεζεράκου Ελένη.
  • Μονάδα Οικονομικής Διαχείρισης - Λογιστήριο: Αλεξανδρόπουλος Φώτιος (υπεύθυνος μονάδας) και Μέντζας Ανδρέας.
  • Μονάδα Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Έργων: Πρεζεράκου Ελένη (υπεύθυνη μονάδας) και  Γιαννακοπούλου Ουρανία.
  • Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών και Παρακολούθησης Συμβάσεων: Ζησιμοπούλου Ελένη (υπεύθυνη μονάδας) και Ανδριανοπούλου Κωνσταντίνα.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

ΤΕΙ Πελοποννήσου

Αντικάλαμος,

24100, Καλαμάτα

 

Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού:

e-mail: eidikos(at)teikal.gr

τηλ.: 2721045260 (Προϊστάμενος) - 2721045125(υπόλοιπα τμήματα)

φαξ: 2721045225