Ανακοινώσεις

Αναρτώνται σήμερα 22-12-2016, ημέρα Πέμπτη, στον κεντρικό πίνακα ανακοινώσεων του ΤΕΙ Πελοποννήσου και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου (http://www.eidikos.teikal.gr/) τα αποτελέσματα που αφορούν τη με αριθμ. 1801/22-11-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής πρότασης μίας θέσης Λογιστή κατηγορίας ΤΕ, με σχέση σύμβασης μίσθωσης έργου που θα αναλάβει την υποστήριξη του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου, για το έτος 2017.

Η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης έως και την 30-12-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30.

[Κείμενο ανάρτησης]