Ανακοινώσεις

Αναρτώνται σήμερα 01-12-2016, ημέρα Πέμπτη, στον κεντρικό πίνακα ανακοινώσεων του ΤΕΙ Πελοποννήσου και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου (http://www.eidikos.teikal.gr/) τα αποτελέσματα που αφορούν τη αριθμ. 1714/-10-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ στα Χρηματοοιοκονομικά για μία θέση ως «Στέλεχος (ΠΕ) Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΠΜΣ στα Χρηματοοικονομικά του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοι-κονομικής του ΤΕΙ Πελοποννήσου»
Η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης έως και την 08-12-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

[Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος]

Η Προϊσταμένη της Μισθοδοσίας Η Αναπλ.  Προϊστάμενη της Γραμματείας ΕΛΚΕ
 
Γιαννακοπούλου Ουρανία Πρεζεράκου Ελένη