Ανακοινώσεις

Αναρτώνται σήμερα 23-03-2017, ημέρα Πέμπτη, στον κεντρικό πίνακα ανακοινώσεων του ΤΕΙ Πελοποννήσου και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου (http://www.eidikos.teikal.gr/) τα αποτελέσματα που αφορούν τη με αριθμ. Πρωτ. 187/15-02-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του έργου «Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος ΔΕΟ - Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας»
Η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης έως και τις 30-03-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 9.00 έως 13:00.

[Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης]

 

Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων θα είναι δημοσιοποιημένη μέχρι την λήξη της προθεσμίας των ενστάσεων της συγκεκριμένης πρόσκλησης