Ανακοινώσεις

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Πελοποννήσου», θα πραγματοποιηθούν, σε εφαρμογή των προκηρύξεων καθώς και των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών, δύο δημόσιες κληρώσεις μεταξύ των υποψηφίων που ισοβάθμησαν κατά τη διαδικασία επιλογής για μία θέση απασχόλησης  με σύμβαση ανάθεσης έργου «Κοινωνικού Λειτουργού» και μία θέση απασχόλησης  με σύμβαση ανάθεσης έργου «Ψυχολόγου».

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11/10/2018 και ώρα 11.00 στο Γραφείο του Αντιπρύτανη και Επιστημονικού Υπευθύνου κ. Ευστράτιου Φ.Γεωργόπουλου, στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

Όποιος-α από τους υποψήφιους επιθυμεί, μπορεί να παρευρεθεί στον χώρο διεξαγωγής της κλήρωσης.

[Ανακοίνωση]