Ανακοινώσεις

 

Αναρτώνται σήμερα 02/10/2018 ημέρα Τρίτη στον κεντρικό πίνακα ανακοινώσεων του ΤΕΙ Πελοποννήσου και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου (http://www.eidikos.teikal.gr/) τα αποτελέσματα (του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) που αφορούν τη με αριθμ. Πρωτ. 1424/27-08-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 με κωδικό ΟΠΣ 5030491

Η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει από 03-10-2018 έως και την 09-10-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα μέχρι 2.00μ.μ. στην Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

[Ανάρτηση Αποτελεσμάτων]