Ανακοινώσεις

 

Έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 13-9-2018 ορθή επανάληψη της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» με MIS 5030491, λόγω της διόρθωσης του περιγράμματος μαθήματος Βιοχημεία Τροφίμων με κωδ.8060 του Επιστημονικού Πεδίου «Τεχνολογία Τροφίμων (Τρόφιμα) του τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για το εν λόγω Επιστημονικό Πεδίο από σήμερα έως 2-10-2018 ημέρα Τρίτη.

[Ανακοίνωση]