Ανακοινώσεις

 

Γίνεται ανακοινωποίηση στο ορθό της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 1424/27-08-2018.

Η ορθή επανάληψη αφορά το περίγραμμα μαθήματος "Βιοχημεία Τροφίμων" με κωδικό 8060 και Επιστημονικό Πεδίο "Τεχνολογία Τροφίμων (Τρόφιμα)" του τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων (σελίδα 20 στο κείμενο της προκήρυξης).

 

[Κείμενο Προκήρυξης]