Ανακοινώσεις

 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Πελοποννήσου επαναπροκηρύσσει μία (1) θέση για την Διοικητική Υποστήριξη της πράξης. Η προκήρυξη θα αφορά έναν διοικητικό, ή εκτελών χρέη διοικητικού, υπάλληλο του Ιδρύματος ο οποίος θα απασχοληθεί με πρόσθετο έργο εκτός ωραρίου (υπερωριακή απασχόληση) και πρόσθετη αμοιβή, στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Υποστήριξη Δομών Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Πελοποννήσου»

[Κείμενο Προκήρυξης] [Υπόδειγμα Αίτησης]