Ανακοινώσεις

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια Συστήματος Δροσισμού Υγρής Παρειάς (Pad & Fan) και Συστήματος Δροσισμού Τεχνητής Ομίχλης (FOG System – High pressure), του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, τα οποία είναι απαραίτητα για την αναβάθμιση του υπάρχοντος γυάλινου θερμοκηπίου που βρίσκεται στο ΤΕΙ Πελοποννήσου, ώστε να είναι δυνατή η καλλιέργεια καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται η εγκατάσταση συστήματος δροσισμού για τον έλεγχο της θερμοκρασίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

 

[Κείμενο προκήρυξης]