Ανακοινώσεις

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια τεσσάρων (4) κλιματιστικών μονάδων τύπου ντουλάπας 24.000ΒΤU, ισόποσης αξίας , με σκοπό τη βελτίωση εργαστηριακών αιθουσών (2 κλιματιστικά για την αίθουσα με αρ. 69 και 2 κλιματιστικά για την αίθουσα με αριθ.71) του τμήματος Τεχνολογίας τροφίμων του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος