Ανακοινώσεις

 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Πελοποννήσου προκηρυσσει μία (1) θέση Ψυχολόγου για την Πράξη με τίτλο: «Υποστήριξη Δομών Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Πελοποννήσου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ