Ανακοινώσεις

 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Πελοποννήσου, προκηρύσσει μία (1) θέση για την Διοικητική Υποστήριξη της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Πελοποννήσου». Η προκήρυξη θα αφορά έναν διοικητικό, ή εκτελών χρέη διοικητικού, υπάλληλο του Ιδρύματος ο οποίος θα απασχοληθεί με πρόσθετο έργο εκτός ωραρίου (υπερωριακή απασχόληση) και πρόσθετη αμοιβή

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ