Ανακοινώσεις

 

Αναρτώνται σήμερα 30-3-2018 ημέρα Παρασκευή στον κεντρικό πίνακα ανακοινώσεων του ΤΕΙ Καλαμάτας και στην ιστοσελίδα http://www.teipel.gr τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  321/05-03-2018 που αφορά την ανάθεση με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με αντικείμενο «Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότη-τας και Επικοινωνίας, (ΥΔΠΕ)», στο Εργαστήριο Γευσιγνωσίας Ελαιόλαδου Καλαμάτας του ΤΕΙ Πελοποννήσου

 Η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει από 02-04-2018 έως  10-04-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00.

 

[Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης]