Ανακοινώσεις

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Πελοποννήσου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο Διοικητικό Υπάλληλο που επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση για την Διοικητική και Γραμματειακή υποστήριξη για το έργο «Σεμινάρια για την τέχνη της Ανθοδετικής» το οποίο πραγματοποιείται στα πλαίσια του Εργαστηρίου Ανθοκομίας.

[Κείμενο Πρόσκλησης]