Ανακοινώσεις

 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Πελοποννήσου προκηρύσσει μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με αντικείμενο «Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότη-τας και Επικοινωνίας, (ΥΔΠΕ)», στο Εργαστήριο Γευσιγνωσίας Ελαιόλαδου Καλαμάτας του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

[Κείμενο προκήρυξης]