Ανακοινώσεις

 

Αναρτώνται σήμερα 5-3-2018 ημέρα Δευτέρα στον κεντρικό πίνακα ανακοινώσεων του ΤΕΙ Καλαμάτας και στην ιστοσελίδα http://www.teipel.gr τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 123/29-01-2018 που αφορά την ανάθεση με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την « Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη στα ΠΜΣ του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΛΟ.ΧΡΗ.) του ΤΕΙ Πελοποννήσου».
Η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει από 06-03-2018 έως 12-03-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00.

[Ανάρτηση Αποτελεσμάτων]