Ανακοινώσεις

 

Αναρτώνται σήμερα 27/02/2018 ημέρα Τρίτη στον κεντρικό πίνακα ανακοινώσεων του ΤΕΙ Καλαμάτας και στην ιστοσελίδα http://www.teipel.gr τα αποτελέσματα της προκήρυξης 122/29-01-2018 που αφορά την ανάθεση με Σύμβαση Εργασίας για την « Λογιστική Υποστήριξη του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Πελοποννήσου» στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη δράσεων του ΕΛΚΕ στο πλαίσιο της λογιστικής διαχείρισης των Έργων του».
Η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει από 28-02-2018 έως 06-03-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00.

[Αποτελέσματα 122/29-01-2018]