Ανακοινώσεις

 

Αναρτώνται σήμερα 09-02-018 ημέρα Παρασκευή στον κεντρικό πίνακα ανακοινώσεων του ΤΕΙ Πελοποννήσου και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου (http://www.eidikos.teikal.gr/) τα αποτελέσματα (των τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) που αφορούν τη με αριθμ. Πρωτ. 2061/27-12-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 με κωδικό ΟΠΣ 5009075
Η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει από 12-02-2018 έως και την 16-02-2018 ημέρα Παρασκευή στην Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

[Κείμενο ανάρτησης] [Τμήμα Λογιστικής - Χρηματοοικονομικής] [Τμήμα Πληροφορικής Τ.Ε.] [Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών]