Ανακοινώσεις

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) Θέση με σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη στα ΠΜΣ του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΛΟ.ΧΡΗ.), του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

[Κείμενο προκήρυξης]