Ανακοινώσεις

 

Αναρτώνται σήμερα 08-1-2018 ημέρα Δευτέρα στον κεντρικό πίνακα ανακοινώσεων του ΤΕΙ Πελοποννήσου και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου (http://www.eidikos.teikal.gr/) τα αποτελέσματα (του τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων) που αφορούν τη με αριθμ. Πρωτ. 1238/22-8-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 με κωδικό ΟΠΣ 5009075
Η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει από 09-01-2018 έως και την 15-01-2018 ημέρα Δευτέρα στην Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

 

[Αποτελέσματα]