Ανακοινώσεις

 

Ανακοινώνεται η Δικακήρυξη για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για το έργο με τίτλο « ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με CPV 31711000-3 με αριθμό πρωτοκόλλου 1922/30-11-2017 και καταλληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 21/12/2017. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο συννημένο τεύχος διακήρυξης.

[Τεύχος Διακήρυξης]