Ανακοινώσεις

 

Αναρτώνται σήμερα 3/4/2019, ημέρα Τετάρτη, στον κεντρικό πίνακα ανακοινώσεων του ΤΕΙ Πελοποννήσου και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου (http://www.eidikos.teipel.gr/) τα αποτελέσματα που αφορούν τη με αριθμ. Πρωτ. 242/22-2-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής πρότασης για ορισμό Ορκωτών Λογιστών στον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου για τα οικονομικά έτη 2018 και 2019.
Η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει από 4/4/2019, ημέρα Πέμπτη έως τις 10/4/2019 και ώρα από 9.00 έως 14:00.

[Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρων Μειοδοτικών Διαγωνισμών]