Ανακοινώσεις

 

Σας ενημερώνουμε ότι τα αποτελέσματα αξιολόγησης  της με αριθμ. Πρωτ. 103/1-2-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 με κωδικό ΟΠΣ 5030491, θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες των τμημάτων και οι ενστάσεις θα κατατεθούν στις γραμματείες τους.

 Ο Δ/ντής ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΤΕΙ Πελοποννήσου
Αλεξανδρόπουλος Φώτιος

[Κείμενο ανάρτησης]