Ανακοινώσεις

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Πελοποννήσου προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό ορκωτού/ών λογιστή/ών στον Ειδικό Λογαριασμό του ΤΕΙ Πελοποννήσου για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Πελοποννήσου, για την διαχειριστική περίοδο των οικονομικών ετών 2018 και 2019.

[Κείμενο Πρόσκλησης]