Ανακοινώσεις

 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Πελοποννήσου, προκηρύσσει δύο (2) θέσεις πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», για την «Διοικητική-Γραμματειακή Υποστήριξη Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων» και συγκεκριμένα των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων: α) της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής και β) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας αλλά και για την συνδρομή στην υποστήριξη της οικονομικής διαχείρισης του ΕΛΚΕ για όλα τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του ΤΕΙ.

[Περίληψη προκήρυξης]