Ανακοινώσεις

 

Αναρτώνται σήμερα 9/1/2019 ημέρα Τετάρτη στον κεντρικό πίνακα ανακοινώσεων του ΤΕΙ Πελοποννήσου και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου (http://www.eidikos.teipel.gr/) τα αποτελέσματα που αφορούν τη με αριθμ. Πρωτ 1824/2-11-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Πρότασης προς Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης της «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5032958 (θέση Διοικητική Υποστήριξη)
Η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει από 10-1-2019 έως και την 16-1-2019 ημέρα Τετάρτη στην Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

[Αποτελέσματα Επιτροπής Αξιολόγησης]