Ανακοινώσεις

 

Αναρτώνται σήμερα 10/12/2018 τα αποτελέσματα που αφορούν την με αριθμ. Πρωτ. 1800/30-10-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους φοιτητές του ΤΕΙ Πελοποννήσου για την ένταξη στην Δράση Α' "Επιδότηση Στέγασης" της πράξης "Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του ΤΕΙ Πελοποννήσου".

Η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει από 11/12/2018 έως και 17/12/2018 και ώρα 14.00 στη γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

[Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης]