Ανακοινώσεις

 

Στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5023656 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» που υλοποιείται στο ΤΕΙ Πελοποννήσου, όλοι οι φοιτητές έχετε τη δυνατότητα μέσα σε ένα ασφαλές και εχέμυθο περιβάλλον να συζητήσετε ελεύθερα, ζητήματα που σας απασχολούν, όπως δυσκολίες προσαρμογής και ένταξης στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, αλλά και γενικότερα δυσκολίες στο νέο τρόπο ζωής «φοιτητική ζωή», δυσκολίες κατά τις σπουδές και την ολοκλήρωσή τους (μειωμένη επίδοση, άγχος εξετάσεων, αδυναμία συγκέντρωσης, προβλήματα διαπροσωπικών σχέσεων (δυσκολίες στις οικογενειακές, φιλικές ή συντροφικές σχέσεις) προβλήματα μοναξιάς και άγχους, αρνητική εικόνα εαυτού και αρνητικές προσδοκίες αυτό-αποτελεσματικότητας, άλλα προσωπικά προβλήματα (φοβίες, διαταραχές στη διατροφή και τον ύπνο), προβλήματα υγείας, ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εμποδίζουν την ισότιμη πρόσβαση στη μάθηση.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να προσπαθήσουμε από κοινού να κατανοήσουμε την εκάστοτε δυσκολία / ανάγκη που αντιμετωπίζετε και να βρούμε την βέλτιστη για εσάς λύση.

Οι αναφερόμενες υπηρεσίες υποστήριξης παρέχονται σε ατομικό επίπεδο με βραχείας διάρκειας ατομικές/ομαδικές συναντήσεις για συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία 10 ώρες την εβδομάδα: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη και ώρες 14:30 - 17:00 στο ισόγειο στην αιθ:89 με προγραμματισμένα ραντεβού στο Τμήμα Περίθαλψης και Κοινωνικής Mέριμνας αιθ 90, τηλ 2721045190 και e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Δύναται να παρέχονται και σε ομαδικό επίπεδο, με τη μορφή βιωματικών εργαστηρίων ή προγραμμάτων πρόληψης. Επίσης, δύναται να υλοποιηθούν διάφορες ανοιχτές ενημερωτικές συναντήσεις, με θεματολογία που θα προκύψει μέσα από τις ανάγκες των φοιτητών/τριών και σε συνεργασία πιθανόν με άλλους φορείς (π.χ. συμβουλευτική επαγγελματικής σταδιοδρομίας).

Ευελπιστούμε στη συμμετοχή σας και θυμηθείτε ότι:
«Τα πράγματα και τα γεγονότα δεν είναι μονοσήμαντα, αλλά αποκτούν τη βαρύτητα και την σημασία που εμείς τους αποδίδουμε».

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Κείμενο ανακοίνωσης