Ανακοινώσεις

 

O ΕΛΚΕ ΤΕΙ Πελοποννήσου καλεί τους φοιτητές/τριες του ΤΕΙ Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Πελοποννήσου», να υποβάλουν αιτήσεις για να ενταχθούν στην Δράση Α «Επιδότηση Στέγασης» της προαναφερόμενης πράξης, εφόσον τηρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις όπως αναφέρονται

[Κείμενο Πρόσκλησης] | [Αίτηση Υποβολής Δικαιολογητικών]