Ανακοινώσεις

 

Δημοσιεύεται το πρακτικό Συνέλευσης Τμήματος ΔΕΟ που αφορά τη πράξη «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 με κωδικό ΟΠΣ 5030491.

[Πρακτικό Συνέλευσης]