Ανακοινώσεις

 

Αναρτώνται τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης και ενστασεων στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού του ΤΕΙ Πελοποννήσου", ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 με κωδικό ΟΠΣ 5030491

[Αποτελέσματα αξιολόγησης]