Ανακοινώσεις

 

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της δημόσιας κλήρωσης που διενεργήθηκε για την θέση απασχόλησης με σύμβαση ανάθεσης έργου «Κοινωνικού Λειτουργού».

[Πρακτικό Αποτελεσμάτων]