Ανακοινώσεις

 

Αναρτώνται σήμερα 11-10-2018 ημέρα Πέμπτη στον κεντρικό πίνακα ανακοινώσεων του ΤΕΙ Πελοποννήσου και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου (http://www.eidikos.teikal.gr/) τα αποτελέσματα (του τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων- Επιστημονικό Πεδίο: Τεχνολογία τροφίμων – τρόφιμα και για τα μαθήματα : Βιοχημεία τροφίμων και Γενική και Ανόργανη Χημεία) που αφορούν τη με αριθμ. Πρωτ. 1424/27-08-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 με κωδικό ΟΠΣ 5030491

Η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει από 12-10-2018 έως και την 18-10-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα μέχρι 2.00μ.μ. στην Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

 

[Ανάρτηση Αποτελεσμάτων]