Μεταπτυχιακά

 

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, έχουν σαν στόχο τους την προαγωγή και εξειδίκευση της επιστημονικής γνώσης και των εφαρμοσμένων πρακτικών καθώς και την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων παρέχοντάς τους τα κατάλληλα εφόδια για να ανταγωνιστούν σε μια δύσκολη εργασιακή πραγματικότητα.

Στο ΤΕΙ Πελοποννήσου υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ενώ υπάρχουν συνεργασίες με αναγνωρισμένα Ιδρύματα του εξωτερικού προσφέροντας έτσι πληθώρα ακαδημαϊκών επιλογών στους φοιτητές του Ιδρύματος.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Πελοποννήσου, που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός, είναι τα ακόλουθα: