Αρχική

 

Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Η πράξη αφορά στην ποιοτική αναβάθμιση, επέκταση και ενίσχυση της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών των φοιτητών του ΤΕΙ Πελοποννήσου. Η ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών όσο και για την προσέλκυση περισσότερων επιχειρήσεων υποδοχής της πρακτικής άσκησης, αποτελεί πρόσθετο αντικείμενο της εν λόγω πράξης. Επιπλέον, στοχεύει στη βελτίωση της οργάνωσης της Πρακτικής Άσκησης, στη δημιουργία ενός σύγχρονου, προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις της εποχής, μηχανισμού ανεύρεσης και προβολής των θέσεων υποδοχής σπουδαστών για την Πρακτική Άσκηση και στη θεσμοθέτηση ενός μηχανισμού συνεχούς αξιολόγησης και βελτιστοποίησης του προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια της λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε. στο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου,Στα πλαίσια της λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε. στο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

  • Έχουν υλοποιηθεί ερευνητικά έργα σε τομείς σχετικούς με το γνωστικό αντικείμενο των Σχολών και των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, δηλαδή στη Γεωπονική Επιστήμη και Τεχνολογία, στην Τεχνολογία Τροφίμων, στη Διοίκηση, στην Οικονομία, στα Χρηματοοικονομικά, στην Πληροφορική, στις Τηλεπικοινωνίες και στη Μηχανική Η/Υ.
  • Έχουν υλοποιηθεί αναπτυξιακά έργα τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, την ίδρυση νέων Τμημάτων μέσω του ΕΠΕΑΕΚ στο Ιδρύμα, την αναβάθμιση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και των παρεχόμενων διοικητικών (ηλεκτρονική γραμματεία κ.λπ.) και εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές (αναβάθμιση εξοπλισμού εργαστηρίων, βιβλιοθήκη ιδρύματος, eclass, υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης, κ.λπ.).
  • Έχουν στηριχθεί οι σπουδαστές του Ιδρύματος, μέσα από τις δραστηριότητες της Πρακτικής Άσκησης, τις Βιβλιοθήκης, του γραφείου Διασύνδεσης και της Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας.
  • Λειτουργούν τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών - αυτοδύναμα και σε συνεργασία με άλλα Ιδρύματα - που υλοποιούν τα Τμήματα του Ιδρύματος.
  • Λειτουργούν τα ερευνητικά εργαστήρια που έχουν ιδρυθεί σε διάφορα Τμήματα του Ιδρύματος.


Η Γραμματεία του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΤΕΙ Πελοποννήσου από την 22/05/2009 λειτουργεί με βάση την Πιστοποίηση που έλαβε από την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ του ΥΠΕΠΘ.